Medlemsblad för Västmanlands Spelmansförbund Nr 2- April 2000

ethno 2000

Nästa styrelsemöte

Liten rapport från årsmötet

Kompositionstävling

Spelmansfonden Uno Gills minne

Guldmärket

Ordföranden har ordet:

Hej alla spelmansvänner!

Till att börja med vill jag tacka för förtroendet att bli ny ordförande i VSF. Det jobbet måste väl vara det finaste uppdrag en västmanländsk spelman kan få!

Oron att inte räcka till finns förstås där, eftersom mycket skall hinnas med vid sidan av det vanliga arbetet. Emellertid har jag under några år som suppleant sett att Västmanlands spelmansförbunds styrelse hela tiden bestått av förträffliga personer med stort engagemang och mycken kunnighet. Det har alltid varit roligt att träffas, och i ett sådant gäng känner man sig trygg.

Den allt överskuggande uppgiften just nu blir att förbereda förbundets 50-årsjubileum. Om detta kommer mycket av det närmast liggande arbetet att handla. Först och främst gäller det att hitta ett lämpligt ställe. Färna? Västerås? Sala? Eller någon annanstans? Vi undersöker olika alternativ. Sedan gäller det innehållet: En jubileumskonsert med västmanländska och/eller inbjudna spelmän kanske? Med mera, med mera. Idéer och tips från alla medlemmar mottages tacksamt.

Och nu över till något helt annat, som det brukar heta. För att ladda batterierna besökte jag i slutet av februari den årliga folkmusikfestivalen i Umeå. Jag är dessutom västerbottning från begynnelsen, och det är skönt att lyssna till knarrandet av snö under skosulorna. Festivalen brukar vara bra, och i år tyckte jag att den var bättre än någonsin. Allt är samlat till Folkets Hus, lagom stort och överblickbart. Här bjuds kurser, konserter med enskilda spelmän och grupper, dans samt i år också premiärvisning av filmen "Djävulens polska". En fantastisk konsert med spelmännen Aly Bain och Ale Möller var i mina öron toppnumret. Djupa spår i min redan överhettade hjärna satte bl.a. en sagolik brudmarsch från Shetlandsöarna, spelad på fiol och munspel. Det skulle förvåna mig mycket om vi inte så småningom får höra den på en platta med herrar Bain och Möller, och nog bör väl en konsert under Falufestivalen vara given, kan man tycka. Om möjligheten ges någon gång, ta tillfället i akt att lyssna på dem. Du blir garanterat inte besviken!

Vi hörs och ses.
Kjell

kjell.wahlberg@privat.utfors.se


 

Rapport från årsmötet


Drygt 20 medlemmar samlades för att godkänna verksamhetsberättelsen för 1999 och lägga upp strategin för år 2000.

På grund av förnämliga förberedelser togs snabba beslut i frågan om ansvarsfriheten, personvalen (vår nye ordförande har ordet i spalten bredvid), budgeten och ändringarna i våra stadgar.

50-årsjubiléet tarvade lite mer arbete. Som tur var hade Stefan "bäddat" för en jubileumsfest i samband med buskspel-stämman i Färna. Men, vi vill ju inte enbart spela, vi vill äta mat också!!! I normala fall är ju det inget problem eftersom där finns både kök, personal och plats att äta. Problemet är att det är ett stort bröllop på gång samtidigt där, så alla sådana faciliteter är upptagna. I skrivande stund är problemen lösta! Jubileumsfesten blir i Färna herrgård den 12 augusti. Beryl håller på att snickra på en inbjudan till er alla. Den kommer med posten. Anmäl dig i god tid!

Många synpunkter kom fram när vi tog upp punkten om "Stöd till spelmansstämmor". Varför upphör stämmotraditionen på en viss plats? Är det personella resurser eller ekonomiska resurser som saknas? Skulle stämman kunnat fortleva om Spelmansförbundet stöttat på något sätt, med t ex spelledare, annonsering, osv. Det ansågs viktigt att de, som organiserar en spelmansstämma, hör av sig till förbundet om de behöver någon slags hjälp. Det framkom dock som ute-slutet att förbundet skulle kunna stötta med ekonomisk hjälp.
Viola

viola.ek@swipnet.se


 

Inbjudan till kompositionstävling


En kompositionstävling hör till när det är jubileum. Har du komponerat en låt, som inte är framförd någon gång eller har du någon låt i huvudet, som behöver komma fram? Då har Du chansen att vinna vår nya tävling.
Spela in din låt på ett kassettband, märk bandet med låtens namn, skriv ditt eget namn, adress och telefonnr samt namnet på låten på en lapp i ett förseglat kuvert och skicka eller lämna det till någon i styrelsen, för vidare befordran till av styrelsen utsedd jury. Senast 31 maj! 30 juni!

Mejladresserna till styrelsen hittar du på Föreningssidan. Telefonnumren finns i tidningen Bladet, som kommer i postlådan till alla medlemmar.


 

ethno 2OOO
arrangeras 6-13 juli

Är du mellan 15 och 25 år och en duktig instrumentalist eller sångare och vill möta unga musiker från andra länder och lära dig av deras musik? Då skall du anmäla dig till ethno 2000 i Falun!
Deltagaravgiften är 1800 kr/person. I avgiften ingår frukost, lunch och middag under Ethno samt masslogi.
Obs! För att anmälan skall vara giltig måste du betala en anmälningsavgift på 500 kr på pg 68 30 53-3 (FFF) senast den 1 maj.

Västmanlands Spelmansförbund betalar (tillsammans med SSR) avgiften för en person, som är medlem i förbundet. Hör av Dig till någon i förbundets styrelse om du vill åka. Vi har anmälningsblanketter.

Mejladresserna till styrelsen hittar du på Föreningssidan. Telefonnumren finns i tidningen Bladet, som kommer i postlådan till alla medlemmar.

Ethno arrangeras av Falun Folk Musik Festival och Rikskonserter och stöds av Sveriges Spelmäns Riksförbund, SSR.


 

Spelmansfonden Uno Gills Minne

Fonden administreras av Västmanlands Spelmansförbund. Vill Du fira någon, avtacka någon eller känner för att hjälpa ungdomar att upptäcka och framföra vår folkmusik? Sätt in en slant på Spelmansfonden, postgiro 66 10 12-5. Ett tack och kvitto på insatta pengar kommer i retur.Guldmärket

Utdrag ur våra stadgar §6:
"Till hedersledamöter och innehavare av förbundets hederstecken kan styrelse eller årsmöte utse personer som gjort sig synnerligen förtjänta inom förbundet, eller personer utom förbundet som på ett förtjänstfullt sätt arbetat i dess anda."

Under många år har ett guldmärke, förbundets hederstecken, delats ut till personer, som verkat enligt ovanstående. Vet ni någon som ni tycker uppfyller villkoren bör ni kontakta någon i styrelsen.


 

Nästa styrelsemöte
Söndag 7 maj kl 17.00
hos Ann-Britt


Till Västmanlands Spelmansförbund, sid 1!