Medlemsblad för Västmanlands Spelmansförbund Nr 3- Juni 2000

Kompositionstävlingen

Nästa styrelsemöte

Spelmansträff i Tärnsjö

SSR:s Ordförandekonferens

Spelmansfonden Uno Gills minne

Landstingets Kulturstipendium till Ulf Svansbo

Ordföranden har ordet

Hej igen!

Måste berätta att jag som representant för Västmanlands Spelmansförbund var inbjuden till information och rådslag ang. ett nytt konserthus i Västerås. Ett sådant är ju inte en angelägenhet enbart för Västerås, utan för hela länet. Det talas nu om en konsertsal med plats för 750 personer, men man diskuterar också ett förslag om att dessutom bygga en mindre "kammarmusiksal", lämplig för t.ex. folkmusik och jazz. Den lokalen skall vi streta för, tycker jag. Det verkade som om vi har gott stöd av många. Också t.ex.Västmanlandsmusiken, med vilken vi f.ö. har haft och har ett utomordentligt gott samarbete, engagerar sig för denna litet mindre scen.

På plats fanns denna kväll, förutom Västmanlandsmusiken, representanter för mängder av musik- och kultursammanslutningar, bl.a. Västmanlands körförbund, Jazzens vänner, Village, Västerås kammarmusikförening, Bluesföreningen Blue Monday, Aros storband, Teater Västmanland, flera studieförbund, Mälardalens högskola, landstinget och en hoper andra ej nämnda. Visst är det väl roligt att också vi räknas!

Ett nytt möte är planerat till den 13 juni. (Kanske har det redan ägt rum när du läser detta.) Jag tror det är viktigt för oss att finnas med, och det ska bli spännande att se hur det går till slut.

Annars rullar arbetet med vår jubileumsfest i Färna på. Du har väl anmält dig?

Till slut hoppas jag att vi ses på en och annan stämma i sommar. Försök besöka så många du kan. Du behövs, och det är viktigt för gemenskapen i vårt förbund!

Väl mött.

Kjell
kjell.wahlberg@privat.utfors.se


Kompositionstävlingen

Hur går det med komponerandet?

Vi insåg att det kanske behövdes lite mer tid, så vi har förlängt betänketiden till senast 30 juni!

Spela in din låt på ett kassettband, märk bandet med låtens namn, skriv ditt eget namn, adress och telefonnr samt namnet på låten på en lapp i ett förseglat kuvert. Märk kuvertet med låtens namn och skicka eller lämna band och kuvert till Beryl E-Löwgren, Staafgatan 17, 733 33 SALA, eller lämna det till någon i styrelsen, för vidare befordran till Beryl.

Förbundets låtkommitté är utsedd att vara jury.

Mejladresserna till styrelsen hittar du på Föreningssidan. Telefonnumren finns i tidningen Bladet, som kommer i postlådan till alla medlemmar.


 

SSR:s Ordförandekonferens

Sveriges Spelmäns Riksförbund, SSR, höll ordförandekonferens den 11 mars i Rättvik. Det nystartade och mycket intressanta Folkmusikens Hus var lokalerna för mötet. En kombination av musikskola, museum och samlingsplats för dokumentation och forskning.

SSR:s framtid och våra visioner var huvudrubriken för alla diskussionsämnen som togs upp, en fördjupning och uppföljning av det som inte hinns med på årsmöten, såsom tidningen Spelmannen, kontakten med STIM och andra riksorganisationer, datoriseringen med hemsidor och bättre utrustning för ökad åtkomlighet till allt i folkmusiksverige.

Vår tidigare motion om att utlysa "Årets Folkmusikstad / -kommun" kom rejält i skymundan av kanslifrågan.

Kalle Rapp, som nu går i pension, måste få en värdig ersättare på den så viktiga kansliposten. Tre huvudförslag hade inkommit till var kansliet kan läggas: Det mötesaktuella Folkmusiken Hus i Rättvik, Sahlströmsinstitutet i Tobo samt ett planerat populärmusik-musem i Skara klart först år 2003. Efter Esbjörn Hogmarks presentation av Sahlströmsinstitutets etablering och erkännanden från kulturmyndigheter, tyckte nog de flesta att detta var det bästa alternativet för ett rikskansli (vilket också styrelsen vid ett senare möte beslutade). Sahlströmsinstitutet är en plats med både personal- och utrymmesresurser och med en ständigt växande verksamhet, helt i spelmansrörelsens anda.

Roger Lindström från STIM gav en kort information om upphovsrätt mm i sitt arbete.

Jonas Holmén guidade i Folkmusikens Hus och efter en premiärvisning av filmen "Djävulens Polska" av Helena Seth, började kvällens festligheter med mat, dryck och uppträdande. Den ovanligt långa kvällen rymde naturligtvis låtspel för alla och "minglande" för nya och gamla bekanta.

En viktig konferens för kontakter och för att hålla spelmansrörelsen SSR vid liv.

Per Torelli


 

Spelmansträff i Tärnsjö

I början på april var det spelmansträff i Tärnsjö. En trevlig tradition som funnits i några år. Det började med gudstjänst och allspel i kyrkan. Allspelsledare var Beryl Löwgren. Därefter bjöds spelmän och församlingsbor på kaffe och smörgås i Församlingshemmet. Spelträffen fortsatte med mera allspel och uppträdanden av olika spelmän och grupper. Ungefär 20 spelmän hade mött upp och de trakterade fiol, nyckelharpa, klarinett och bas.

Ann-Britt Sommer


 

Spelmansfonden Uno Gills Minne

Vill Du fira någon? Vill Du avtacka någon? Nu har Du möjlighet att samtidigt hjälpa ungdomar i folkmusikvärlden. Sätt in ett belopp på postgiro 66 10 12-5.

Styrelsen har beslutat att medel skall kunna sökas ur fonden redan i år. Medel kan sökas inom halvårsintervall under året, även retroaktivt halvåret efter deltagande i kurs.

Utdrag ur stadgarna:

"Fonden bildades med anledning av spelmannen Uno Gills bortgång i början av januari månad år 2000 och för att påminna om dennes långa och gedigna spelmansgärning och betydelse för bevarandet och utvecklingen av spelmanstraditionen i Västmanland, inte minst vad gäller ackompanjemang i form av sekundering och andrastämmor.

Var och en som så önskar får, oberoende av medlemskap i Västmanlands Spelmansförbund, lämna bidrag till fonden. Styrelsen har rätt att, om särskilda skäl föreligger, neka att ta emot bidrag från enskild eller organisation.

Fondens medel ska användas för att uppmuntra och stödja ungdomar upp till 20 års ålder som utövar samt visar intresse och fallenhet för traditionell svensk musik. Ett villkor för utbetalning av medel är att mottagaren är medlem i Västmanlands Spelmansförbund.

Spelmansförbundets styrelse och Sonia Serra utser gemensamt den eller de personer som ska tilldelas bidrag från fonden.

Ansökan om bidrag från fonden lämnas till förbundets styrelse. Medlem i förbundet får till styrelsen lämna förslag till mottagare av bidrag från fonden.

Förbundets styrelse ska i sin verksamhetsberättelse redovisa vilken eller vilka personer som under verksamhetsåret tagit emot bidrag från fonden och motivera bidragen."


 

Jättegrattis till Ulf Svansbo

Förbundets förre ordförande Ulf Svansbo har tilldelats

landstingets kulturstipendium på 30.000 kronor!

Vi ropar och tjoar gärna litet extra, eftersom detta ju också är ett erkännande av vår västmanländska folkmusiks betydelse!

Ulf skall nu fortsätta sin forskning om västmanländska låtar och spelmän.

Dessutom planerar han ett låtmaterial, som skall kunna användas i musikskolorna.

LYCKA TILL ULF!


 

Nästa styrelsemöte
Ännu ej bestämt!


Till Västmanlands Spelmansförbund, sid 1!