Medlemsblad för Västmanlands Spelmansförbund Nr 1 - Februari 2002

Årsmöte

Folkmusikkonserterna i Västerås

Spelmansträff i Tärnsjö

Spelmansstämma i Badelunda, Västerås

Musik vid Dellen

Riksspelmansstämma i Västerås 2003

Novemberfolk 2001

Konsert med Ale & Aly

Ordföranden har ordet

Hej och god fortsättning!
Ett verksamhetsår är till ända, ett nytt är redan igång. Spelmansåret som gått har varit fyllt av spännande upplevelser och utmaningar. Av detta kan du snart få en bild när du får verksamhetsberättelsen i din hand, ty nu stundar årsmöte igen. Denna gång träffas vi i Köping den 9 mars, och då hoppas vi att du är där! Vi prövar i år med att inleda dagen med en viskurs under ledning av Linda Jansson, duktig vissångerska som bl.a. fördjupat sig i Hyvlar-Pelles visor. Här kan vi "gubbar" också vara med förstås. Kunde Hyvlar-Pelle så kan väl vi!

När du läser detta har två av folkmusikens mästerspelmän nyligen avslutat en turné i Västmanland. De har då spelat i Arboga, Heby, Västerås, Kungsör, Köping och Fagersta. Inom ramen för projektet "Musik för alla" har Västmanlandsmusiken sett till att turnén kunnat komma till stånd. Västmanlands Spelmansförbund är också med på ett hörn, och våra möjligheter att diskutera utbudet med Västmanlandsmusiken är goda.

Vi är mycket nöjda med att folkmusikkonserterna får spridning runt om i länet.

Besök konserterna!
Gör reklam!

Visa att den här musiken är efterfrågad, ta med vänner och bekanta. Det finns alldeles för många människor som av olika anledningar aldrig kommit i åtnjutande av vår suveränt fina spelmans- och folkmusik!

Som sagt, vi ses väl på årsmötet? Det brukar vara givande och trevliga träffar. Välkommen, både gammal och ung!

Kjell

kjell.wahlberg@privat.utfors.se

Upp!


1:

Årsmöte
i Köping lördagen den 9 mars

12.00 Viskurs med Linda Jansson, ny medlem i Spelmansförbundet och har specialiserat sig på visor efter bland andra Hyvlar-Pelle.

14.00 Årsmötesförhandlingar

Kallelse till årsmötet bifogas det här numret av Bladet!

Intresserad av visor? - Passa då på att komma till Köping och vara med på viskursen med Linda Jansson.

Linda presenterar sig själv här:

Jag är född och uppvuxen i Västerås och fyller snart 25 år. Jag har spelat och sjungit sedan tidig ålder. Direkt efter gymnasiet blev jag antagen till kantorsutbildningen på Sjöviks folkhögskola i Dalarna. Efter det blev det ett långtidsvikariat i Skerike församling i Västerås. Jag kände att jag ville göra något mer och sökte mig till lärarutbildningen på högskolan i Gävle och till nästa jul är jag färdig lärare i åk 1-7 i svenska, so, engelska och musik. Nu går jag även mitt andra år som sångare på distansutbildningen "Folkmusik i Norden" på musikhögskolan i Stockholm.

Efter att ha sjungit mycket visor från hela landet ville jag fördjupa mig lite på hemmaplan. "Hyvlar-Pelle" och Karl-Fredrik Karlsson, båda från Hed, hade helt underbara visskatter.

Det ska bli roligt att få lära ut några av dessa härliga visor!

Linda

Upp!


2:

Folkmusikkonserter 16 mars och 6 april, kl 16.00

Lördag 16 mars kl 16.00 Prismasalen, Västerås
SÅGSKÄRA

De små ländernas musik... Bondbarock i Tjust och trumdån i Värend. Det har nog låtit rätt olika i det stora landskapet Småland. I vilket fall som helst har det funnits gott om berömda spelmansprofiler, som den beryktade skomakaren August Strömberg (1860 - 1947) i Jät och den kringvandrande trashanken Ristman (1786 - 1832).
I Småland gjordes de första egentliga folkmusikuppteckningarna i Sverige. Storbonden Petter Rudebeck var tidigt ute och skrev ner ballader och ålderdomliga lekar, som "Räfveen raskjar öfveer izeen". Det idoga upptecknandet fortsatte på 1800-talet och bidrog till att göra Småland till ett av dåtidens mest uppmärksammade folkmusiklandskap.
Under 1900-talet har intresset mattats något och andra landskap har hamnat mer i fokus, men det hindrar inte att det fortfarande finns otroligt mycket spännande musik att hitta i detta landskap. Eller vad sägs om harpor, humlar, skalmejor, trummor, modala slängpolskor...

Småland var 2001 års gästlandskap på Falun Folkmusik Festival och ovanstående text är hämtad ur FFF:s prospekt. FFF gästades då av folkmusikgruppen Sågskära, som bildades 1981. Namnet Sågskära kommer från en gammal sjungen lekramsa från Linneryd i Småland, som Marie Länne-Persson, en av gruppens medlemmar, lärde sig som barn.

Sågskäras besättning har ändrats en del under årens lopp, men den ursprungliga inriktningen har bestått - att framföra sydsvensk folkmusik på ett lekfullt och personligt sätt!

Gruppen leds av riksspelman Magnus Gustafsson, vilken också hörs ibland i radions P2 Filikromen, där han intervjuar sydsvenska spelmän.

Konserten inleds som vanligt av en västmanländsk grupp, den här gången med
BERGSLAGERNAS SPELMANSGILLE

Gruppen bildades hösten 1999 och initiativtagare var musikern och klarinettspelmannen Stig Hartman i Kopparberg. Namnet Berslagernas Spelmansgille har anor från tidigt 1940-tal, då Stig Hartmans far, riksspelman Carl-Erik Hartman, samlade spelmän från olika delar av Bergslagen till ett gille. Gruppen har återupptagit namnet och traditionen.

 

Lördag 6 april, kl 16.00 Prismasalen, Västerås
VÄSTMANLÄNDSKA SPELMÄN


Mats Hellstrand & Olle Westin

Två spelmän med fötterna djupt i den mustiga sjuttiotalsmullen. De har spelat tillsammans sedan slutet av 80-talet. Folkmusik är den gemensamma nämnaren. De förförs av vackra låtar från Västmanland och andra delar av Sverige, ibland även från andra länder såsom Norge, Finland och Irland. Den trolska pols-kan, den enkla rytmiska schottisen, den snabba polketten, den smäktande valsen, allt detta vill de dela med sig av. Instrument som trakteras är fiol, oktavfiol och gitarr.

Eva Elmstedt Frisk & Ulf Svansbo
Eva och Ulf har båda spelat låtar sedan 1970-talet och har på så sätt en gemensam bakgrund. De började spela tillsammans för några år sedan och har tillsammans tagit upp den brutna spelmanstraditionen, speciellt av låtar från Hedströmsdalen. Låtar, som Ulf plockat fram ur gamla uppteckningar och notböcker. Evas och Ulfs samspel har också resulterat i den omtyckta och efterlängtade cd:n Dragonmössa - låtar från Hedströmsdalen.

Lars Malmberg & Gunnar Liss
Två klarinettspelmän från Heby-Sala som spelar låtar från Västmanland och Uppland. Lars Malmberg är riksspelman på sitt instrument och Gunnar Liss är f d musiklärare. De har hämtat sin inspiration från äldre spelmän, bl a av Curt Tallroth, Östervåla.

Uno Gills damer / Näckrosorna
En grupp med bara kvinnliga spelmän, som brukar uppträda i olika konstellationer och sammanhang. Ann-Britt Sommer, nyckelharpa och Beryl Löwgren, fiol, har vi hört i gruppen Slottskapellet. Här spelar de också tillsammans med Sonia Serra och Gerd Iversen, båda fiol.
I deras repertoar ingår låtar efter Uno Gill, en mängd glada låtar från Köpings- och Gisslarbo-trakten, och även hälsingelåtar. Allt framförs med stor spelglädje och deras mål är att publiken skall bli sugen att dansa.

För båda konserterna gäller:
Entréavgifter: 100 kr, studerande och medlemmar i Västmanlands Spelmansförbund 50 kr.
Förköp: Sigma Information, tel 021-18 51 20.
Boka in ovanstående datum och hjälp oss att ge en stor publik!

Upp!


3:

Spelmansträff i Tärnsjö

Den 7 april 2002 är det dags igen för 9:e året i rad. Kl. 11.00 har vi Gudstjänst med Allspel i Nora kyrka. Därefter går vi till Församlingshemmet och dricker kaffe, äter smörgås och spelar hur länge vi vill.

Under gudstjänsten spelar vi bl. a.
Nora-marschen efter J.E. Schedin (G,C,F dur)
Kyrkmarsch av Olof Jansson (g moll)
Kyrkpolska av Lars Näsbom (F dur)
Brudmarsch av A. Rönnqvist (G dur)
Andakten av Erik Sahlström (a moll)
Delsbo Brudmarsch (C dur)
Polska efter Klockar Najström (C dur)

Allspelsledare: Beryl Löwgren, Sala.
Alla är Välkomna!
Nora församling/Kerstin Billman

Mer information finns på Enåkers Spelmäns hemsida, där man också kan lyssna på låtarna.
Adress: http://home.swipnet.se/enakers_spelman
Länk finns också på spelmansförbundets hemsida!

Upp!


4:

Spelmansstämma i Badelunda, Västerås

Söndagen den 26 maj är det dags för spelmansstämma i Badelunda kyrkskola med spelmanskonsert i Badelunda kyrka.

Stämman börjar klockan 13.00 med traditionellt all-spel och framträdanden enligt spellista.
Fika med smörgås till alla deltagande spelmän. Det finns också varm korv och fika att köpa för alla !
Kl 18.00 börjar en entimmes-konsert i kyrkan.

Vi vill härmed att förra årets lyckade spelmansstämma skall bli tradition. Dock flyttar vi stämman till söndagen för att vi då har tillgång till mer P-platser. Förra året delade vi P-platser med 3 bröllop, vilket gjorde det en aning trångt...
Badelunda hembygdsförening och Västerås Spelmansgille

Upp!


5:

Musik vid Dellen


i Hälsingland, startar fredagen före Delsbo-stämman som hålls första söndagen i juli, vecka 28, 2002. Inledningen följs av olika musikarrangemang, konserter och stämmor, dagar och kvällar en hel vecka. I år kommer en ny stämma att ingå Spelmansstäm-ma på Alsjö-vallen. Mina grannar där uppe tyckte det skulle vara kul att ha en fäbodstämma med "sin" spelman. Spelmannen/kvinnan är jag - Beryl!!!

Vi har tillsammans ansökt hos arrangören, Hudiks-valls kommun, att få ingå med ett arrangemang och efter information från oss och besök på vår fina fäbodvall har de beslutat att stötta en stämma där. Det finns spelmanstraditioner i trakten, bl a genom Per-Olof Ringqvist, min duktiga spelkompis från Avesta. Jag har fått köpa den väl inspelade stugan på Alsjö-vallen av honom.

Så .....har ni vägen åt det hållet eller önskar ta vägen ditåt är ni välkomna. Mer information kommer när jag vet dag, tid och sånt. Håll ögonen öppna efter stämman på Alsjö-vallen.

Beryl E-Löwgren

Upp!


6:

Riksspelmansstämma i Västerås år 2003

Nästa år skall riksspelmansstämman återigen genomföras i Västerås. Det är då 20 år sedan vi sist hade förmånen att få ha den här och det är 70 år sedan riksspelmansstämman genomfördes första gången i nuvarande form, den gången också i Västerås.

Arbetet har redan påbörjats av Svenska Ungdomsringens Västmanlands-distrikt, Västmanlands Spelmansförbund och Västmanlandsmusiken.

Vi räknar med att ha vårt högkvarter i det nya konserthuset. Där kommer också alla uppspelningar att äga rum. Utöver det vimlar det nu av uppslag på övriga aktiviteter under veckan; minikonserter, dans-uppvisningar, musikcaféer ...

Veckan avslutas med sommarens traditionella spelmansstämma på Vallby Hembygdsmuseum sista helgen i juli.
Självklart kommer löpande information om det fortsatta arbetet.

Spelmän i Västmanland! Lägg er i startgroparna för uppspelning till Zorn-märket! Vi vill gärna se flera riksspelmän i vårt landskap!

Upp!


7:

NovemberFolk den 10:e november

När sommarens spelmansstämmor sedan länge hade gått in i sin vintervila, så kändes det härligt att styra kosan mot NovemberFolk på Westerqwarn. Där var det ett fint och varierat program, och trots att vi stannade kvar länge så blev det aldrig långsamt.

Vi startade dagen med en timmes allspel nere i puben under Per Torellis ledning. Han satt uppflugen på ett litet podium, så att man lätt kunde se hans gammaldags eleganta kängor i tunnaste skinn stampa takten. Entusiasmen och spelglädjen var stor hos spelmännen, och åhörarna applåderade uppskattande mellan låtarna.

Efter en timmes spel lockades jag till berättartimme i klubbstugan. Skådespelaren Björn Söderbäck från Västanå teater var där och berättade skrönor från gamla tider. I den ganska lilla salen var det en förtätad stämning, och bara levande ljus lyste upp lokalen, precis som förr i tiden. Söderbäck berättade så livfullt och med ett tydligt bildspråk så att man lätt levde sig in i historierna. I någon berättelse lånade han några barn ur publiken för att tydligare illustrera händelseförloppet. Och trots att han hade förvarnat om att han själv som barn alltid hade blivit skrämd av slutet i den historia som han hört av en gammal släkting, så flög jag nästan i taket vid slutrepliken.
Björn Söderbäck imponerade dessutom på mig genom att han spelade "luftfiol" och trallade en polska samtidigt. Det såg äkta ut, och han till och med stråkade trovärdigt, så jag trodde att han också var spelman. Men när jag frågade honom efteråt, så berättade han att han hade övat grunderna i fiolspel inför en skådespelarroll som han hade haft tidigare.

Vid återtåget till kaffestugan så väntade tre timslånga konserter. I förväg kunde man få farhågor om att det skulle bli en dryg sittning, men så blev det inte. Olika spelstilar och repertoar gav variation. Först ut på två fioler var Ulf Svansbo och Joel Bremer från Västmanland. De spelade tidigare okända låtar efter Klockar Nyström från Ramnäs och andra Västmanländska låtar.
Därnäst kom det folkrockiga bandet Draupner från Hälsingland, och sist men inte minst kom Bodaspelmännen Jonas Brandin och Hady Prett på två fioler. Deras samspel var tätt och lyhört. Det var härligt att höra dessa unga "gubbar".

Efter en bättre middag, avslutade jag kvällen med låtspel i en mindre grupp. Gamla favoriter togs fram och dammades av. Medan vi satt där nere så pågick spel till dans en trappa upp.
Summan av dagen var att det var väldigt trevligt. Ingen trängsel precis, men vi som var där hade haft en härlig dag.
Eva Granberg

NovemberFolk 2001

Styrelsen i föreningen Hakfoda är mycket nöjd med senaste NovFolk. Vi hade bantat programmet till tre konserter och det var precis lagom för den publik som var där. Konserterna med Bremer/Svansbo, Draupner och Brandin/Prett var mycket bra. Berättarföreställningarna med framförallt Björn Söderbäck från Västanå Teater var också väldigt lyckade. Vidare var även visstugan och spelträffen tillfredsställande. Publiktillströmningen motsvarade ganska exakt våra beräkningar. Det var kanske ingen trängsel på dansgolvet, men kul var det.

Det som framförallt gladde var att det kom så många spelmän till festivalen, både från vsf och annat håll. Det buskspel som uppstod är precis vad som behövs för att den riktiga stämningen och trivseln skall infinna sig.
Vi har nu hittat en ganska bra form för evenemanget. Vi har lyssnat på dem som tidigare klagat över att de inte hann gå på alla konserter. Därför lade vi denna gång samtliga konserter på samma scen och undvek på så sätt överlappningar. Att en av grundtankarna med företeelsen "festival" just är att det pågår programpunkter på flera håll samtidigt, har man inte tagit med i beräkningen. NovFolk har kanske jämförts med spelmansstämmor eller dyl. Men kunden har ju alltid rätt som det heter och omläggningen innebar ju att många slapp uppleva stress.
Vi fortsätter på den inslagna vägen och blickar framåt mot den 9 nov då vi planerar nästa NovemberFolk. Väl mött när tiden väl är inne!

Välkomna också till en danskväll 9/3 i Kolbäck. Den som vill spela till dans går in gratis, övriga betalar 40 kr. Ulf Svansbo och Eva Frisk bildar ryggrad.
Tomas Fagerberg

Upp!


8:

Konserten med Ale & Aly

Spelmansförbundets samarbete med Västmanlandsmusiken i konsertserien med folkmusik börjar uppmärksammas alltmer till vår stora glädje. Konserten den 8 februari i Prismasalen, Västerås, besöktes av 130 entusiastiska åhörare. Och visst - ett möte mellan svensk och keltisk musik genom virtuosa spelmän som Ale Möller och Aly Bain kan bara bli den njutbara upplevelse man önskar sig.

Ale Möller är känd för de flesta. Främst för sitt spel på mandola, men han behärskar mästerligt många andra instrument. En stor spelman och kulturpersonlighet.

Aly Bain har genom sitt mångåriga turnerande med den skotska gruppen Boys of the Lough blivit en världsartist, uppskattad för sitt underbara fiolspel.
Född och uppvuxen på Shetland, som är befolkat av vikingaättlingar, har han kopplingen till nordisk kultur och musik. Nuförtiden dominerar den keltiska musiken.
Redan 1968 flyttade Aly till Skottland och började spela professionellt.

Det blev ett mästarnas möte. Lyhört spel med utrymme för några svenska låtar vi känner igen.

Tyvärr uteblev inslaget med den västmanländska gruppen Rävspel på grund av sjukdom.

Vi hoppas att intresset för den här konsertserien har väckts och att ännu fler kommer till nästa konsert med gruppen Sågskära lördagen den 16 mars. För folkmusik är verkligen något vi vill dela med oss av, något vi unnar alla att få uppleva.
Per Torelli

Upp!


Till Västmanlands Spelmansförbund, sid 1!