Medlemsblad för Västmanlands Spelmansförbund Nr 3 - Juni 2002

Konserthuset

Folkmusikdagarna 2003

Spelmansstämma i Badelunda

Munspelskurs i Sala

Om fiolbyggnad av Fiol-Dillare (följetong)

Till minne av Ingvar Carlsson

Notiser

Ordföranden har ordet

Hej i grönskan!

En fantastisk majmånad är till ända. Styrelsen försöker dock knega på så gott det går i värmen. Nu är det två projekt som upptar det mesta av vår tankeverksamhet: Höstens konsertserie samt Zornmärkesuppspelningarna år 2003.

Till konsertserien ber jag att få återkomma en annan gång. Tänkte i stället berätta litet om hur styrelsen tänker sig att Riksspelmansveckan med uppspelningarna skall utformas.

Vi tänker oss att om möjligt bygga ut uppspelningarna till något av en folkmusikfest. Denna fest vill vi kalla "Folkmusikdagarna" och evenemanget skall pågå mellan 21 och 26 juli år 2003 i Västerås. Vi arbetar med idén att Vasaparken och Vallby skall vara centralpunkter.

Då vill vi förutom spontant spel bjuda på konserter, bl.a. på torgscenen och i konstmuséet, kortare kurser i t.ex västmanländska visor och på olika instrument, utställningar bl.a. på konstmuséet, förhoppningsvis mycket dans (ev. med t.ex. polskeinstruktion), kanske också filmvisning och någon hantverkskurs. En "fioldoktor" kommer att finnas till hands. Och så naturligtvis höjdpunkten, den avslutande Riksspelmansstämman på Vallby den 26 juli. Där sker då högtidligen utdelning av märken och diplom av ingen mindre än förre kulturministern Bengt Göransson.

Sonderingar pågår för att få till stånd en "Spelmanskrog". Vi har också tankar på ett "klarinettseminarium" mm stort och smått och gott.

Så, spelman, lägg dig i startgroparna för Folkmusikdagarna år 2003, vare sig du tänker spela upp eller inte. Och har du idéer så hör av dig!

Med sommarhälsningar,
Kjell

kjell.wahlberg@privat.utfors.se

Upp!


1:

Invigningen av konserthuset i Västerås 7-15 september 2002

I över en vecka pågår invigningen av Västerås nya konserthus!

Invigningsgala den 7 och 8 sept.
Stora salen har program varje dag från den 9 till och med den 17 sept.
Lilla salen har program från den 9 till och med den 14 sept.
Biljetter till konserterna 9-15 september började säljas den 4 maj på Västerås Turistbyrå och genom BiljettDirekt. Det går också bra att boka biljetter på internet.

Vi påminner särskilt om tisdagen den 10 sept då det blir konsert och danskväll med Malungs Spelmanslag under ledning av Kalle Almlöf.

Läs mer i nästa nummer av Bladet!

Upp!


2:

Kom ihåg - redan nu! Folkmusikdagarna i Västerås 2003

Folkmusikdagar med Zornmärkesuppspelningar och Riksspelmansstämma i Västerås 21-26 juli 2003.

Arrangeras av Västmanlands Spelmansförbund i samarbete med Västmanlandsmusiken och Västmanlandsdistriktet av Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur.

Upp!


3:

Spelmansstämma i Badelunda

Alldeles när sommaren började, samlades ett stort antal spelmän och ännu flera åhörare till spelmansstämma vid Badelunda kyrkskola. Bara ett par, tre stenkast från Västerås men ändå med genuin landsbygds-känsla. Hela eftermiddagen kunde vi njuta av att spela och lyssna till musik under bar himmel.
Det är något magiskt och sällsamt med den första sommarstämman. Gräset under fötterna, fåglarna som, kanske förvirrade, försöker sjunga ikapp med instrumenten och vinden som leker med tonerna, stjäl en del av dem och lämnar några tillbaka får en spelman att känna sig priviligierad: vad har jag gjort för att förtjäna detta?
Stämman avslutades med en uppskattad och mycket trevlig och omväxlande konsert i en fullsatt Badelunda kyrka där flera av de musikanter, som framträtt under eftermiddagen fick tillfälle att på nytt bjuda publiken på några smakprov.
En reservation, dock: det kan vara underhållande med musik som framförs på dragspel, gitarr och elbas men jag tycker att den är malplacerad på just en spelmansstämma. Alltför få musiker i den kategorin inser att de relativt tonsvaga helakustiska stråkinstrumenten kommer till korta vad gäller ljudstyrkan; dragspelen och deras ackompanjemang överröstar allt annat. Arrangörerna bör kanske bestämma sig för om man vill ha en spelmansstämma eller en träff för dragspelsklubbar. Risken finns att spelmännen annars tappar intresset för Badelundastämman.
Lars Englund

I god tid före stämman talade vi med strategiska personer om att vi inte ville ha elförstärkta instrument i buskspelet. Likaså framfördes önskemålet vid välkomnandet av spelmännen till stämman. Trots detta förekom det. Vi kommer att ändå tydligare framhålla vårt önskemål till nästa år, eftersom vi gärna vill ha alla typer av folkmusikinstrument på vår stämma.
Viola Ek och John-Erik Hammarberg,
Västerås Spelmansgille

Upp!


4:

Munspelskurs i Sala

Den 25 maj var det munspelskurs i Sala. Initiativtagare till den var Nia Kuoppala, som hade bjudit in John-Erik Hammarberg som kursledare. Kursen hölls i en lokal på musikskolan.
Vi var 15 stycken nybörjare, som fick kunskap i munspelets musikhistoria, instrumentvård, hur man håller instrumentet, hur man gör melodier med in- och utblåsningar och hur man ackompanjerar sig själv. Det sista måste betraktas som överkurs. Vi fick lära oss spela tre melodier. John- Erik framförde även flera av sina jämtländska låtar.
Vi körde i två pass med avbrott för lunch. Alla hade bidragit med något så det hela blev en läcker lunchbuffé.
Kursen avslutades med fika och rabarberpaj. Därefter åkte vi ner till stadsparken i Sala där det var olika aktiviteter igång i samband med något som heter Föreningarnas dag. Vi fick låna en scenvagn och göra en liten munspelskonsert som avslutning på en givande kurs. Kanske blir det fortsättningskurs i höst?
Ann-Britt Sommer

Upp!


5:

OM FIOLBYGGNAD - Av FIOL-DILLARE

Forts från föregående nummer av Bladet

Denna lilla skrift är av en amatör för amatörer och måste såsom sådan bedömas. Då jag själv ej genomgått någon fiolbyggnadsskola, utan endast av intresse för saken tagit mig för fiolbyggeri som tidsfördriv, kan jag ej stå till tjänst med ingående beskrivningar av det rena hantverket; detta är dessutom beskrivet i så många, verk att jag finner det onödigt. Alla uppgifter som här finnas äro resultat av försök och eftertanke samt icke skrivna på måfå utan väl grundade. Det kan väl tyckas att jag ibland går litet illa åt en del gamla föreställningar, i vissa fall ren övertro, men som humbugen rikligen frodats i detta fack, tror jag ej att det skadar att söka rucka på det gamla och komma med litet kanske gammalt nytt.
Det kan tyckas underligt att ett så enkelt sammansatt instrument som fiolen i det stora hela är, kan erbjuda så pass stora svårigheter vid framställandet av ett i tonligt hänseende gott instrument. Samtidigt äro de gamla italienska mästarna att beundra, som verkligen lyckades fullkomna fiolen så att några vidare framsteg utöver de av dem funna knappast stå att vinna. Jag menar därmed endast de bästa av de italienska mästarna och deras bästa verk. Det existerar emellertid en hel del italienska instrument som åtnjuta ett oförtjänt rykte, detta på grund av den övertro och humbug som rikligt förekommer i denna bransch. Därtill bidrager nog den omständigheten att ej varje violinist även är tonkännare, vartill fordras mycken övning och erfarenhet. En annan sak är att två konstnärer sällan hysa samma åsikt, ty lika många huvuden, lika. många olika åsikter får man höra,. En tycker om ljus ton, en annan föredrar mörk. Något absolut existerar ej i detta fall, ehuru vissa fordringar dock äro gemensamma för alla. Att söka beskriva en fiols ton låter sig icke göra, den måste höras. Dock kan var och en lätt skilja på mörk och ljus ton.
Forts följer i nästa nummer!

Upp!


6:

Till minne av Ingvar Carlsson

Jag får med vemod i sinnet besked om att Ingvar Carlsson inte finns här längre. Han var min musikaliska förebild som barn och tonåring, och förmedlade en spelglädje som fick mej att börja spela folkmusik som 13-åring. Musiken var en självklarhet i hans liv och hade han inte något instrument med sig så kunde man höra honom vissla låtar när han motade korna förbi vår gård. Det var stora händelser i mitt liv då jag fick följa med och spela på bröllop och andra spelningar. Jag kände stor respekt för den musikalitet och låttradition han hade. Åren har gått. Ingvar var nu den siste spelmannen som fanns kvar från Möklinta spelmans-lag. Jag besökte Ingvar i december förra året. Efter en stund tog han fram fiolen och vi spelade ihop en stund. De rena tonerna och snabbheten i fingrarna fanns kvar. Nu har fiolen tystnat men minnena finns kvar och många av låtarna finns nedtecknade på noter och kan spelas av många generationer framöver.
Ann-Britt Sommer

Upp!7:

Notiser
******************************************
Djäknebergets Dansbana, Västerås
Motionsdans, gammaldans, gillesdans och folklig dans i samarbete mellan dansföreningarna NGDF, SJ:s Dansare och Västerås Folkdansgille.
Kl 19.00 - 21.30
27/6 SJ:s Dansare
4/7 NGDF
25/7 NGDF
1/8 Västerås Folkdansgille och V-ås Spelmansgille
8/8 Västerås Folkdansgille och V-ås Spelmansgille
15/8 SJ:s Dansare
Alla välkomna att dansa!!!
Fri entré
Upplysningar kan fås av:
NGDF: Helge Wallenius 021-710 40
SJ:s Dansare: Eric Meyer 021-35 24 25
Västerås Folkdansgille: Birgitta Röwer 021-13 66 67
*******************************************
Buskspelmansstämma i Färna herrgårdsbod, Skinnskatteberg
2002-08-10 Tid meddelas senare
Informationen hämtad från Färna bys hemsida:
http://www.ferna.nu/herrgardsbod

Får du upp en felaktig sida? Gå då i stället till:
www.ferna.com Länken: Aktuellt
Gå sedan in på Herrgårdsboden!
*******************************************

Upp!


Till Västmanlands Spelmansförbund, sid 1!