Medlemsblad för Västmanlands Spelmansförbund Nr 5 - Oktober 1999

Ordföranden har ordet

Nästa styrelsemöte

Låtkurs med dans

Skinnskattebergs Folkhögskola tar ton igen!

Ny cd "Dragonmössa"

Recension av "Dragonmössa"

Ethno-99

Tack från Olle Eriksson

Klacklek i Ludvika

Skocken

I detta nr av Bladet kan vi läsa om en ny CD-skiva med Västmanländsk musik. Den är verkligen efterlängtad. Nu blir det enklare att visa att det finns musik även från vårt landskap, för här framförs de av ett par spelmän, som verkligen gör låtarna rättvisa. En recension av skivan har också kommit redaktören till del. Dessutom kan vi få chansen att höra dem i Filikromen, P2, den 28 oktober.

En ny låtkurs blir det också, med bl a låtar från Möklinta. Det går även att få lära sig hur man dansar till låtarna, vilket ger ett extra lyft!

Det kom ett mejl från Torbjörn Sjöberg i Grängesberg. Han är aktiv i Västerbergslagen och jobbar för folkmusiken och den folkliga dansen. "Finns det plats i er tidning om våra arrangemang?" Ja, Grängesberg ligger ju så ytterst nära gränsen till Västmanland och jag förmodar, att spelmännen i nordvästra hörnet av vårt landskap gärna tar sig åt det hållet, så, javisst, vi utökar gärna Bladet.

På Westerqwarn i Mölntorp händer det saker! Andra fredagen i månaden - september, oktober, november, januari, februari och mars - är det folkmusik av olika slag där! En timme av kvällen, mellan 20-21, är det planerad spelning av någon grupp, resten av kvällen får vem som helst spela för publik. Tala bara med Johnny Skoog. Han är där och organiserar det hela.
Västmanlands Spelmansförbund är medarrangörer och under septemberkvällen stod förbundet för entimmes-programmet. Ca 80 pers i publiken och en härlig stämning i en härlig miljö gav verkligen mersmak. Hela härligheten försiggår i magasinet och den grova brädmiljön, halvskummet (ljuset alltså) och ölen ger alltihop en verkligt mysig pubstämning. Kan rekommenderas. Nu hinner ni inte få det här Bladet tills oktoberkvällen - med räkfrossa och Västerfärnebo Dragspelsklubb - inträffar, men notera novemberdatumet i Kalendariet.

Novemberfolk saknade vi i fjol, och nu var det på gång igen! Men, på grund av återbud från musiker och sjukdom har årets evenemang preliminärt flyttats till den 19 februari 2000.

Några recensioner finns här också. Håll till godo och glöm inte att själva meddela om något är på gång och som vi kan berätta om.

Vår hemsida håller på att flyttas till en ny adress. Vi har beställt en egen domän och det tar visst lite tid innan den blir registrerad. Men kolla lite då och då på adressen:
http://www.vsf.u.se
Innan vi minst anar det är vi igång igen på nätet!
Viola


Ordföranden har ordet

Hej medlemmar!

Lite kring SSR´s årsmöte som Beryl, Kjell och jag besökte den 11 september. Själva mötet gick med rekordfart även enligt ordföranden själv, Lars Jobs. Förutom genomgången av ordinarie dagordning så fanns två motioner: Dataregistrering av medlemmar samt Upprättande av hemsida, inlämnade av Västerbottens Spelmansförbund. Västmanlands Spelmansförbund lämnade in en motion: Utse årets folkmusikstad (alt. kommun)! Detta som ett återkommande och bra tillfälle för SSR att både hjälpa och visa upp sig tillsammans med vår folkmusik. Motionen sköts fram till nästa ordförandekonferens i mars 2000. Styrelsen tog även upp frågan om kansliets framtida placering. Två förslag finns. Det ena är att hysa in det i Folkmusikens Hus i Rättvik eller i det nystartade Erik Sahlström-institutet i Tobo. Dessa frågor jobbar styrelsen på just nu.
Vad pratade vi om i kulisserna då? Jo faktiskt.. internet! SSR har insett betydelsen av att samla ihop landskapsförbunden under ett och samma tak. Detta skulle kunna bli en bra plattform för SSR´s strävanden att både söka pengar på, samt nå en mycket bredare publik. Det förstnämnda gör att SSR kan visa upp en gemensam och kollektiv kraft som i sin tur står bakom vår strävan mot samma mål, dvs bevarandet av vår svenska folkmusik. Jag har efter diskussioner med styrelsen åtagit mig att till ordförandekonferensen komma med en struktur på hur SSR´s internetorganisation ska se ut. Personligen tycker jag att det är på tiden att även internet kommer i kapp SSR.
Från att ha varit ett ganska sparsamt möte så kan man inte säga det om hela arrangemanget Ångermanlands Spelmansförbund stod för. Mycket tack för en trevlig och välplanerad träff!
Stefan J Bågenfelt


LÅTKURS MED DANS
lördag den 30 oktober
Du är välkommen att lära låtar av Maria Jonsson och Carina Normansson.

Kl 10-17 låtkurs i Direktörsbostaden, Sala Silvergruva.
Mackor & fika finns. Lunch medtages (kök finns) eller kan intas på t ex Gruvans Gästgiveri, snett över gatan. Samma sak med middag.
Antonia Jacobeus kommer att visa - du får prova om du vill - hur och vad man kan dansa till låtar, som lärs ut,
t ex polskor efter Robert Landin, Möklinta.

Kl 19-24 dans
Dansare, medtag dansskor & fikakorg + 50 kr till inträde. Samma lokal. Polskor till största delen. Vi som lärt låtar inleder musiken. Carina & Maria fortsätter, men det finns möjlighet för hugade att få spela.
Enklare övernattning kan ordnas.
Intresserad? Ring Carina 0224-12 723.

PS. Söndag 31 okt, kl 14.30 ger Maria & Carina en konsert i Blå Salen vid Biblioteket i Sala. DS.


DRAGONMÖSSA
- första folkmusik-CD:n från Västmanland
Nu finns den första CD:n med folkmusik från Västmanland, "Dragonmössa, låtar från Hedströmsdalen" att köpa. Det är Ulf Svansbo, Kolsva, som tillsammans med spelkamraten Eva Elmstedt-Frisk, Skinnskatteberg, spelat in hela 34 låtar. Jag tycker det är viktigt att dokumentera de låtar som vi spelat sedan slutet av 70-talet, säger Ulf Svansbo. Låtarna kommer från Hedströmsdalen med avstickare till Medåker och Ramnäs. Låtarna är hämtade ur notböcker och uppteckningar efter spelmän från Hed, Odensvi, Kolsva, Himmeta, Köping, Medåker och Ramnäs. Traditionen i vår del av Västmanland är bruten men efter 20 års spelande kan man kanske säga att vi skapat en ny tradition som andra kan föra vidare. Ulf och Eva har spelat tillsammans drygt 4 år och började båda med låtspel på 70-talet. Eva spelar alla stämmor på inspelningen även om de arrangerat tillsammans. Efter att tidigare bara ha spelat ihop på sommarens stämmor i Dalarna bestämde vi oss för att spela ihop resten av året också, berättar Eva. Det är ju bara tre mil mellan Svansbo och Skinnskatteberg.
CD:n är inspelad i Västra Skedvi utanför Kolsva och producerad i egen regi.
Förutom musiken finns ett fylligt häfte med information om låtarna och spelmännen.

Vill du köpa ett exemplar? Ring i så fall till Ulf på tfn 0221-520 10 eller e-posta beställning på adress: svansbo@swipnet.se. Du kan också beställa CD:n genom att sätta in 175:- på pg 102 38 43-4 så kommer den med posten. I det här priset ingår portot.


KLACKLEK
På Aveny Ludvika Folkets Hus blir det dansföreställning med dans den 29 okt med början kl 19.00.
Dansare: Magnus Samuelsson och Nana Heinberg
Musiker: Anders Nygårds, David Tallroth, Sophia E-riksson.
Dessa är en kommande grupp inom folkmusiken och den folkliga dansen. De hade sin "premiär" på Ransäter-stämman och blev uppskattade. De har redan fått utlandsuppdrag.
Av dessa ungdomar går några på Danshögskolan och några på Musikhögskolan, så de får bästa möjliga ut

bildning. Nu när dessa ungdomar (21-26 år) har träffats, så kommer vi säkert att få höra mycket om dem i framtiden.

Magnus Samuelsson är också med i Nordanvind, som är en av Sveriges ledande grupper inom genren. Nordanvind har varit i trakten vid ett flertal tillfällen och gjort succé varje gång. Magnus kommer under nästa år att vara i Japan och uppträda och instruera i svensk dans.

Anders Nygårds, Rättvik, var med i Mini River Dance då de besökte Högstadiet i Smedjebacken och Högbergsskolan i Ludvika. Han spelar så fiolen glöder. Anders och Sophia Eriksson kommer att vara på turné under hösten tillsammans med Groupa.

Naturligtvis blir det också dans till dessa ungdomar.
Saxat ur Torbjörn Sjöbergs mejl


FÖRSTA CD-SKIVAN MED ENBART VÄSTMANLÄNDSK FOLKMUSIK!
Dragonmössa - Låtar från Hedströms-dalen: Ulf Svansbo och Eva Elmstedt-Frisk

En pionjärinsats gör de, dessa två av Västmanlands främsta spelmän, när de nu presenterar sig och sin musik på CD:n "Dragonmössa". Namnet? Jo, det sägs att när smeden råkade träffa en nitskalle snett, så kom den att likna mössan som de dåvarande dragonerna bar. "Dragonmössa" är också namnet på en av skivans låtar, en gång i tiden spelad av - just det - en smed.

Sättet att framföra låtarna på är klassiskt för denna genre: Två fioler, varav den ena svarar för melodin (Ulf Svansbo) och den andra för stämman (Eva Elmstedt-Frisk).

Den västmanländska spelmansmusiken är mångfacetterad. Det är inte utan att Linnés berömda "limes norrlandicus", norrlandsgränsen, också visar sig i ett sammanhang som detta. Låtarna från landskapets bergslagsdel uppvisar i mångt och mycket en annorlunda karaktär än de från södra och östra Västmanland.

Många av melodierna på den här skivan kommer från en mer sydlig del av landskapet, och nog kan man, särskilt i en del av polonäserna, förnimma en fläkt ifrån gamla herresäten. Så t ex i Storpolskan efter A.O. Sjöqvist, Medåker. Detta understryks fint av Eva Elmstedt-Frisks avklarnade, mjuka och lyhörda stämspel. Ulf Svansbos distinkta och kraftfulla stråk kommer väl till sin rätt. Lyssna gärna på Näcken från Hed, Systerpolska eller varför inte Skam å bonn! De båda spelmännen odlar ett tätt samspel. Ett par paradnummer ur högen illustrerar detta väl: Himmeta brudmarsch av Carl Johansson och polska efter C.E. Pettersson, Himmeta (nr 29).

Några av Ulf Svansbos egna kompositioner finns också med. Det är definitivt en tillgång, och visar att låtarna lever, frodas och förökar sig.

Det är utomordentligt glädjande, att alla nu får chansen att stämma möte med en för den bredare publiken tämligen okänd musikskatt, som vi västmanlänningar äger och som Ulf Svansbo och Eva Elmstedt-Frisk så väl förvaltar. Lyssna och njut - eller spela med!
Kjell Wahlberg


ETHNO-99
Vad är ETHNO? Den frågan ställde jag mig när Stefan Bågenfelt ringde mig under våren för att höra om det fanns intresse för att åka på en sommarkurs. En internationell ungdomskurs där man får prova på musik från deltagarnas länder, blev hans svar. Kul, tänkte jag och en vecka innan festivalen FFF började, åkte jag gladeligen till ett sommarvarmt Falun. Årets ETHNO (10-års jubileum) hade deltagare från Sydafrika, Moçambique, Thailand, Bel-gien, Wales och Bosnien utöver de nordiska länderna, totalt ca 100 deltagare. Kursen går ut på att deltagare från respektive land lär ut en eller flera låtar till resten av gruppen under ledning av några lärare. Det är kul att lära sig andra kulturer, som i början kan se lite främmande ut och visst är det roligt att blanda olika musikkulturer. Man får kompisar med annat språk och annan syn på livet.
Men starkast är nog de minnen man får med sig hem. Som när 100 personer första gången lyckas genomföra en låt från Danmark och man hör i bakgrunden en sydafrikan säga "one more time", eller när alla rockade loss på en full scen i Scandic Hotel. Deltagare, som kommer för sent till lektioner, då de har somnat på gräsmattan efter utmattande spelnätter.
I år fick även Boda-stämman en liten internationell klick då vi besökte den några timmar.
Med dessa ord vill jag tacka Västmanlands Spelmansförbund för denna fantastiska vecka!
Mats Eriksson från Riddarhyttan
Årets ETHNO-stipendiat


"Tack till alla för en väl genomförd spelmanssommar och för spelmansstämman på Vallby" kom medlemmarna till del i brev från Västerås Spelmansgilles styrelse. Här ett försök till tack i andra riktningen. Med förhoppningen att även det kan värma. Styrelsen kan väl ta den som en liten attitydyttring. En stjärna, om man så vill!
Tack Viola för den fina allspelsledningen på Vallbystämman. Det var en höjdare.
Tack Per för att mickar mm fungerade.
Tack Hjördis för kaffebiljetterna till de goda mackorna, som blivit kända i hela Mellansverige.
Tack Britt för initiativet till och log-spelningen i Kroklösa.
Och, tack till alla spelmän, som med sin spelglädje förgyllt alla spelmansstämmor under denna fantastiska sommar, så att de blivit så minnes-värda.
Olle Eriksson

Tack till Norbergarna för spelträffen i junisommarnatten.
Musik i sommarnatten
Lyckliga de spelmän, som var med och spelade i solnedgången över änglamarken norr om Engelsberg. Och, som tillika fick bedåras av Don Fritjof Andersson och senorita Carmencita i Samborombom in natura.
Ja, tom uppleva en Mini-opera "Kanariefågeln" med gediget och spontant utspel. Tack, Ingrid, Märta och Börje i Norberg.
De tre västeråsare, som hade lyckan att få vara med, minns med glädje denna strålande kväll med spel, sång, mat och dryck i den underbara sommarfagra lantliga miljön.
Olle Eriksson


Skocken
Catharina Wik, Sala, får hedersomnämnande för att hon först visste hur många det finns i en skock (se föreg nr av Bladet)
Styrelsen


Skinnskattebergs Folkhögskola tar ton igen!
Nu planeras det att återinföra vinterkurserna i låtspel. Bertil Olsson på skolan var den kraft som en gång för ca. 12-15 år sedan startade dessa mycket!!!! populära helgkurser. Som lärare fanns där inga mindre än Påhl-Olle, Kalle Almlöv, Jonny Soling, Britt-Marie Swing, Erik Norman, Leif Alpsjö, Björn Ståbi, Pers Hans Olsson, Ellika Frisell, Olle Hjort osv.osv. Bara idel kanoner.
Jag hoppas vi får uppleva denna period en gång till och jag rekommenderar alla medlemmar att försöka ta sig dit, om kurserna blir ett faktum. VSF ställer naturligtvis upp på detta initiativ och återkommer med mer information om hur det går.
Stefan J Bågenfelt


Nästa styrelsemöte
Torsdag 11 nov, kl 19.00
hos Stefan i Skinnskatteberg


Till Västmanlands Spelmansförbund, sid 1!