Västmanlands Spelmansförbund

Föreningen


Västmanlands Spelmansförbund
Org.nr: 878001-4364, Pg-nr: 66 10 12-5

Medlemsavgiften för ungdomar upp till 20 år är 100 kr.
Över 20 år kostar det 200 kr.
Skicka ett mejl till kassören (se kontakt) om du vill bli medlem.


  • Protokoll från årsmöte 2019

  • Bilaga till protokoll från årsmöte 2019

  • Referat från årsmötet 2018

  • Bilaga till protokoll från årsmöte den 18 mars 2017