Västmanlands Spelmansförbund
försäljningar

Prislista på noter m m

Titel

Utgivningsår

Pris (kr)

Västmanlandslåtar; 35 låtar, gamla och nykomponerade, arrangerade för två fioler

1969

50

20 låtar från Västmanland, komponerade och arrangerade för två fioler av Alfred Andersson, Möklinta

1974

50

25 låtar komponerade av Valter Larsson, Arboga

1979

50

20 låtar från Norbergs bergslag

1980

50

Låtar och spelmän från Medåker och Himmeta; pärm med ett 90-tal låtar, fotografier på och biografier över spelmän i socknarna Medåker och Himmeta

1984

60

Folkmusik i Västmanland del 1 – 2; två pärmar på nära 1 000 sidor med sammanlagt 1 500 låtar och 100 visor, fotografier, biografier, historier m.m.

1988

150

Spelmanslåtar från Sala för två fioler, komponerade och arrangerade av William Lundin

1996

50

Låtar från Västmanland; kassettband med Mats Hellstrand och Ulf Svansbo

1979

50

Folkmusik från Västmanland; LP-skiva med närmare ett tjugotal grupper och solister från Västmanland

1980

50

Vår gamla dansmusik; LP-skiva med Möklinta Hembygdsmusik

1983

50

Låtar och visor från Västmanland; CD med ett tjugotal grupper och solister

2006

100

Trio Schedin; CD med riksspelmännen Gunnar Liss, Carina Normansson och Josefina Paulson

2011

150

Trion; CD med Ulf Svansbo, Jan Olsson och Jan Fridolfsson

2014

150

Hopp lustigt, Västmanland i dans och visa – sång- och danslekar, visor och dansbeskrivningar till största delen upptecknade av Ellen Lagergren. Inklusive CD.

2016

100

Låtar efter spelmannen Uno Gill: Noter och CD

2020

150

Folkmusik i Västmanland särtryck av visdelen, med visor och texter.

2022

100

Dragonmössa, CD med Ulf Svansbo Och Eva Elmstedt Frisk.

2001

100Ta kontakt med förbundets kassör, Lars Englund, tel: 021-13 53 06 eller mejl: lars.o.englund@outlook.com, om du vill köpa något.
Porto tillkommer på samtliga priser.