Västmanlands Spelmansförbund

KontaktVästmanlands Spelmansförbund
Org.nr: 878001-4364, Pg-nr: 66 10 12-5
Kontakt : info@vsf.u.se

Medlemsavgiften för ungdomar upp till 20 år är 100 kr.
Över 20 år kostar det 200 kr.
Skicka ett mejl till kassören (se nedan) om du vill bli medlem.


Ordförande
Olof Neverland Westin
mail: olofneverlandwestin@icloud.com
Tel. 070-587 40 24

Kassör
Lars Englund
Mail: lars.o.englund@outlook.com
Tel: 021-13 53 06