Västmanlands Spelmansförbund


Spelgrupper och spelmänGrupp Kontaktperson Telefon

Anders & Harvinder

Anders Falck 

021-13 53 00

Beryl & Ann-Britt

Beryl E-Löwgren

0224-121 26

Delleniterna

Maud Falk 

021-14 66 06 

Duo Fagrell (T Fagerberg/P Torelli)

Tomas Fagerberg

073-214 60 20

Enåkers spelmän

Berndt Cederlöf

0224-310 63

Fagersta Bad Ass Boys

Johannes Lindfors

070-363 89 64

Fagersta Spelmanslag

Åke Pettersson

0223-145 32

Fyrton

Lennart Andersson

0221-194 92

Gla'Packet

Kjell Larsson

0221-199 12

Hackelnyrporna

Gunnar Paulsson

0224-253 43

Indisk folkmusik möter svensk folkmusik

Harvinder Singh 

021-35 80 17 

Järby spelmanslag

Ann-Britt Sommer

0224-19214

Kapell Fagrell

Tomas Fagerberg

073-214 60 20

Känslans partisaner

Olle Westin

0223-611 06

Nia & Ann-Britt

Nia Kuoppola

0224-804 73

Norbergs spelmanslag

Börje Andersson

0223-206 80

Näckrosorna

Sonia Serra

0220-359 36

Rävspel

Kjell Wahlberg

021-18 55 13

Spelglädje

Maud Falk 

021-14 66 06

Strängt Taget

Lasse Nordin

021-18 28 78

WestMannaFolk

Mats Hellstrand 

0705-83 80 03

Viltstråk

Nia Kuoppala

 

Visa Kvinnor

Maijja Neverland

0223-611 06

Västerfärnebo Durspelare

Sven-Erik Hedkvist

0224-220 55

Västerås Spelmansgille

Lars Englund

021-13 53 06

© Västmanlands Spelmansförbund

Kontakt webmaster: vsf.webbmaster@vsf.u.se

Senast ändrat 2019-02-13 Bengt-Olov Skottheim