Västmanlands Spelmansförbund
Spelmanslag


Här är det tänkt att lista alla spelmanslag i länet.
Skicka gärna in till mig uppgifter och bilder som ni vill ska vara med här.


Bengt-Olov Skottheim
Kontakt webmaster: vsf.webbmaster@vsf.u.se

Västerås Spelmansgille

Västerås Spelmansgille
Kontaktperson: Lars Englund
Mail: lars.o.englund@outlook.com
Tel: 021-13 53 06 >br>

Fagersta Spelmanslag

Fagersta Spelmanslag
Kontaktperson och spelledare för Fagersta spelmanslag är Roland Lindfors.
Mailadress. roland.lindfors@gmail.com
Mobil. 070-631 2099

Järby Spelmanslag

Järby Spelmanslag
Kontaktperson: Ann-Britt Sommer
tel 0224-19214