Västmanlands Spelmansförbund
Månadens brudmarsch

Bakgrund:

Vid Västmanlands Spelmansförbunds årsmöte 2016 beslutades att låtkommittén skulle verka för att en samling noter till brudmarscher från Västmanland skulle framställas. Förslaget kom från Ingela Ader.
Medlemmarna uppmanades att skicka in förslag. Vid årsmötet 2017 så hade få förslag kommit in men låtkommittén började ändå sitt arbete med att sammanställa brudmarscher. Medverkande har varit Olof Neverland Westin, Carina Normansson och Majja Neverland. Till kommittén har Ingela Ader adjungerats.
Vi beslutade oss för att komplettera listan till sammanlagt 12 låtar, ett dussin fullt. Av dessa är fem tillkomna under senare år och övriga sju tagna från uppteckningar, främst Svenska Låtar Västmanland (SvL Västmanland). Några av dessa har spelats i olika sammanhang under åren, några har vi försökt blåsa liv i från uppteckningarna. Notskriften har gjorts av Olof Neverland Westin i ett datorprogram, Muse Score.
Jag har försökt följa uppteckningarna från Svenska Låtar Västmanland efter bästa förmåga, digitala program har stora möjligheter men också den del begränsningar.
På samma sätt har jag försökt återge de förslag som kommit från medlemmarna i VSF. Min egen låt har inte tidigare tecknats ned på noter utan jag har hållit den vid liv genom att spela den då och då samt lära ut den till spelkamrater.
Vid seminariet under HöstFolk den 3 november 2018 spelade vi några låtar och berättade om arbetet. Förutom noterna finns här personliga reflektioner kring varför man föreslagit sin låt eller varför man har valt att föreslå en traditionell låt.

Att ge ut ett häfte är en kostsam historia så vid styrelsemötet för VSF i januari 2019 beslutades att vi publicerar en marsch i taget på VSFs hemsida med början i mars 2019. För den som inte har tillgång till dator kommer brudmarscherna att publiceras i Bladet, cirka tre per nummer.
För den som inte kan bärga sig under ett helt års tid så går det att få hela samlingen som pdf-fil från Olof Neverland Westin kontaktas per mail: olofneverlandwestin@icloud.com eller per tel 070-587 40 24.
Jag kan också svara på frågor kring materialet.

Olof Neverland Westin
Ordf Västmanlands SpelmansförbundMånadens Brudmarsch